Affärsjuridik för alla företagare

Det kan inte uttryckas nog många gånger – som företagare har man mycket att sätta sig in i, oavsett om man vill eller ej (men har man gett sig in i företagandet är man förhoppningsvis skapligt beredd på detta). Ett av de områden som kan kännas lite krångligt är allt det som har med juridik att göra. Kort och gott, vad man som företagare har möjlighet och inte möjlighet att göra enligt lagar och regler. Affärsjuridiken är ett ganska stort område som innefattar en mängd olika restriktioner samt bestämmelser som måste följas. Många stora företag har egna jurister anställda, men de mindre företagen har förstås inte möjlighet till detta. Däremot kan man se till att skaffa sig så mycket juridisk kunskap som möjligt för att hålla koll på läget, i alla fall i stora drag.

Det finns en mängd olika kurser inom affärsjuridik som är riktade mot just företagare, bland annat hos ALMI. Dessutom erbjuds det kurser på flera av de svenska universiteten. Det går med andra ord att förkovra sig inom affärsjuridik på flera olika sätt och det spelar inte så stor roll vilken väg man väljer att gå för att skaffa sig de här kunskaperna. Kanske kan du också se till att dina anställda går samma kurser, så att fler inom organisationen känner till grunderna inom affärsutvecklingen.

Affärsjuridik kallas i vissa sammanhang också för civilrätt och innefattar (som redan nämnts) flera olika områden, bland annat arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och tvistlösning. Dessutom omfattas också offentlig upphandling, som används av offentlig sektor (kommun, stat och landsting) när det är dags att köpa in varor och tjänster. Miljörätt är också en del av affärsjuridiken, som håller reda på det som kallas för miljöfarlig verksamhet. Alla dessa delar är det inte säkert att man som företagare känner till och riktigt allt kanske inte är relevant för varje given verksamhet.