Affärsutveckling – börja med affärsplanen

Rätt använd är affärsutvecklingen ett mycket effektivt verktyg för att få ett företag i rätt riktning. Som en grund för all effektiv affärsutveckling finns dock en väl genomförd och genomtänkt affärsplan. Det behöver inte vara särskilt avancerat och krångligt att skapa en affärsplan. När den väl finns där är den dock till mycket god hjälp när det handlar om att både driva företaget idag och att blicka framåt. En affärsplan, när man kommer igång med den, kan vara riktigt rolig att fixa! Dessutom får du en nyttig överblick som alltid kommer till nytta, inte bara när du ska söka finansiering utan också för dig själv som företagare.

Att äga ett företag innebär en rad olika utmaningar och affärsplanen låter dig överblicka dessa så att problem och bekymmer kan lösas i god tid och ofta innan de inträffar. Se affärsplanen som en ritning över ditt företag och dra gärna liknelsen med ett hus som inte går att bygga utan en fungerande och väl uttänkt ritning. Till skillnad från ett färdigbyggt hus behöver affärsplanen dock vara föränderlig; du måste ta höjd för förändringar inom verksamheten som gäller sortiment, personal och andra faktorer. Av den anledningen behövs affärsplanen ibland skrivas om, eller i alla fall redigeras, genom att ändra information som inte längre gäller. På det här sätter håller du som företagare dig au jour med det som händer inom det egna bolaget genom att få en välbehövlig överblick.

Om du söker lite på nätet hittar du en rad olika mallar för affärsplan som du kan använda dig av. Är du “kund” hos ALMI kan du ta del av deras mallar för detta, samt mallar för resultat- och likviditetsbudget. Tänk på att vara omsorgsfull när du arbetar med din affärsplan, eftersom denna ligger som grund för ditt arbete att pitcha dina planer för ex. banker och andra långivare.