Arbetsrätt

Trots att egenföretagaren är anställd av sig själv, är det ändå bra att se över det juridiska i alla bolag. Det är mycket som kan gå lite snett om man inte känner till gällande lagar och regler och man kan underlätta mycket för sig själv genom att vara påläst. Dessutom har du som företagare kanske tänkt anställa några personer i verksamheten. Det finns egentligen två olika delar av just arbetsrätt; dels finns den individuella arbetsrätten som handlar om enskilt anställningsförhållande och dels den kollektiva arbetsrätten där det bland annat handlar om kollektivavtal och liknande. Allt detta kan kännas rörigt för en företagare som samtidigt ska ha koll på allt annat som sker i verksamheten, men vi ska reda ut begreppen nedan.

Individuell arbetsrätt

Den här delen av arbetsrätten består av flera olika delar och dessa är:

  • Semesterlag. Denna del ser till att du som anställd har rätt till lagstadgad semester.
  • Arbetsmiljölag. Detta är ett skydd som en anställd har på arbetet och handlar om en god arbetsmiljö som omfattar skydd mot olycksfall och ohälsa.
  • LAS. Lag om anställningsskydd ger den anställde ett extra skydd mot uppsägning utan godtagbar anledning.
  • Arbetstidslag. Handlar om förläggning av arbetstid, att den anställde inte arbetar fler timmar än vad som är tillåtet o.s.v.
  • Diskrimineringslag. Den här lagen syftar till att reglera diskriminering, som handlar om kön, etnicitet och sexuell läggning.
  • LOA. Lag om offentlig anställning handlar om de regler för anställning som gäller i offentlig sektor.

Kollektiv arbetsrätt

Inom den kollektiva arbetsrätten handlar det mycket om fackliga frågor, som exempelvis rör förtroendemän på en arbetsplats – det vill säga de personer som får förtroende att företräda de anställda. Här handlar det också om medbestämmandelagen (MBL) och handlar i princip om den anställdes medbestämmande i arbetslivet, det vill säga på den arbetsplats där denne är anställd.