Finansiera ditt bolag via banklån

Som ny företagare har man mängder av funderingar och saker att lösa. Detta är en del av spelet; det egna företaget ger en helt annan nivå av frihet jämfört med att vara anställd, men med detta kommer också en annan nivå av ansvar. Detta eftersom det ofta inte finns någon annan som arbetar med de uppgifter som finns att lösa. En del nyblivna företagare tycker detta är frustrerande, medan andra ser det som en spännande och intressant utmaning. Oavsett åsikt om detta så är en sak klar: saker och ting måste lösas.

En av de funderingar man har som företagare gäller finansiering; att skaffa likviditet till företaget för att kunna möta de utgifter man har. Det finns några olika vägar att gå för att lösa detta, men allra vanligast är att man besöker sin bank för att få till ett så kallat företagslån. Allra först har du som företagare dock några viktiga arbetsuppgifter framför dig. Banken vill nämligen se att du har tänkt till och av den anledningen ska du lämna in en likviditets- och resultatbudget, som visar förväntat resultat över en viss tid. Baserat på detta ser både du och banken vilket kapitalbehov ditt företag har, så det är definitivt en nyttig – och mycket nödvändig – övning.

Det är viktigt att vara på det klara över hur mycket pengar du behöver låna – och varför. Du behöver med andra ord kunna redogöra för dina planer, så att du får banken att anse att dina planer håller. Ett företagslån kan du sedan få vanligen med en löptid på fem år, beroende på belopp och andra faktorer. Räntan på ett sådant lån är inte direkt låg, men jämförbart med räntan hos exempelvis ett privatlån (eller liknande så kallade blancolån). Tänk på att räntan blir en kostnad i bokföringen; ju mer ränta du har att betala desto mer påverkar det företagets resultat.