Finansiera ditt företag – ta in en investerare

Skulle du inte vara intresserad av att ta ett företagslån för att lösa bolagets kapitalbehov, eller redan har ett lån som du inte vill utöka, kan en investerare vara en lösning. Det kan vara så att du sitter på en riktigt innovativ idé som ses som en riktig framtidsgrej, där det bedöms att du kommer tjäna mycket pengar framöver med lite ekonomiskt stöd. Eller också visar dina försäljningssiffror på en kraftfull ökning som därmed gör företaget intressant för externa parter – och potentiella partners. Genom att ta in en annan person i bolaget får du samtidigt in “nya ögon” som kompletterar ditt tänk och tillför saker som du kanske inte har tänkt på.

En investerare är som regel en driven affärsperson med lång erfarenhet av att själv driva bolag. Detta innebär kunskaper om alla delar av en verksamhet, inklusive ekonomiska aspekter. Mycket kan du göra själv genom att tänka till lite extra vad gäller pengar i sig, exempelvis genom att besöka inkomstkonsulten.se, men det är helt klart en tillgång att en person utifrån upptäcker områden inom företaget som går att förbättra. Det finns investerare med intresse av en rad olika branscher samt de som är nischade mot en särskild bransch. Ofta kan man hitta dessa genom att enkelt söka på nätet, samt på olika webbplatser som förmedlar sådana typer av kontakter.

Det man ska vara medveten om är att det, naturligtvis, inte är gratis att ta in en investerare. Allt som oftast förväntar sig investeraren en viss andel i ditt bolag som tack för utförda tjänster. Hur stor denna andel är varierar och brukar som regel vara förhandlingsbar. Det man också ska vara medveten om är att man inte längre bestämmer allt själv i bolaget; de stora besluten måste kommuniceras med investeraren för att samarbetet ska kunna fungera. Får man dock in rätt person i verksamheten är detta bara positivt.