Vad är affärsutveckling?

Som ny ägare av ett företag blir man genast inkastad i en värld full av termer, nya begrepp och framförallt helt nya sätt att tänka. Dessutom ska man helst tänka nytt med jämna mellanrum, för att inte riskera att bli akterseglad av konkurrenterna. Ja, det är verkligen en ny värld man ger sig in i och det är en ständig inlärningsprocess som antagligen aldrig riktigt avtar. Å andra sidan är det precis detta som gör företagande så intressant och spännande; det blir både dynamiskt och roligt. Ett av de uttryck du kommer träffa på under resans gång, och förhoppningsvis i ett ganska tidigt skede, är affärsutveckling.

Vad är då affärsutveckling? En rätt så trist beskrivning av affärsutveckling är att det handlar om utveckling av ett företags affärsdrivande verksamhet – och de processer som finns inom verksamheten. Affärsutveckling kan bedrivas via olika faser; vanligt är alldeles vid starten av ett nytt företag men också när det handlar om olika typer av förändringar eller när det krisar (något som affärsutveckling som utförs i god tid ska förhindra). Här är det stort fokus på bolagets affärsidé och att just ha en hållbar sådan som speglar både verksamheten och den marknad där företaget verkar. Genom att analysera verksamheten kan man hitta eventuella problem som måste lösas för att föra bolaget framåt.

Det som affärsutvecklaren har som uppgift är att se till att planen går så smärtfritt som möjligt för företaget, det ska vara en konstruktiv plan som anses möjlig för verksamheten att klara av givet de resurser som finns till hands. Det finns en mängd olika företag som arbetar med just affärsutveckling, så en bra början är att kontakta en eller flera av dessa för att få till ett första möte. Känslan måste vara rätt när du sätter företaget i händerna på en person som kommer utifrån.